Profil - BBM spol. s r. o.

Profil

Společnost BBM je český softwarový dům se sídlem v Písku a pobočkami v Praze a v Ostravě. Hlavním produktem je software pro podporu ekonomiky a administrativy InternetFIS (iFIS) auditovaný pro Českou republiku. Zázemí společnosti tvoří 25 zkušených specialistů v oblasti vývoje a provozu ekonomického software. Kvalitní produkt, stabilní tým a orientace na jeden specifický sektor jsou hlavní konkurenční výhodou BBM.


Od prosince 2020 je BBM součástí skupiny GORDIC a produkty společnosti BBM jsou součástí platformy GINIS.
Zákazníci BBM

Portfolio zákazníků BBM tvoří z velké části české vysoké školy a od roku 2006 také většina pracoviť Akademie věd ČR. Spolupráce s AV ČR vyústila v roce 2009 přistoupením Střediska společných činností AV ČR v.v.i. jako společníka BBM.


twimg78

Cílem společnosti BBM je poskytování kvalitních specializovaných služeb specifickému okruhu uživatelů v akademickém prostředí a ve veřejném sektoru. BBM proto záměrně otevírá ročně jen několik málo projektů s cílem věnovat svým partnerům maximální a trvalou péči.

Technologie Oracle

Vývoj aplikací se od založení BBM v roce 1991 orientuje výhradně na relační databázové systémy a vývojové nástroje produkované společností Oracle©Corporation, aktuálně na verzi Oracle DB 12c. BBM jako první v ČR začala realizovat profesionální účetní systémy v prostředí špičkových IT, podporujících 3-vrstvou architekturu web/server. Technologii Oracle Application Server využívá BBM i nadále.

Partnerství a certifikace

BBM je GOLD partnerem společností ORACLE
BBM je zakládajícím členem sdružení EUNIS.CZ
BBM je členem sdružení pro elektronizaci CNZ.CZ
BBM je certifikována dle ISO 9001:2001 a spolupracuje s auditory BDO-IT.
BBM úzce spolupracuje s dalšími výrobci software v ČR - společnostmi DERS, ELANOR, ERUDIO a také s vývojovými týmy ČVUT a ZČU.
Vývoj produktů iFIS a zázemí BBM byly podpořeny Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Podnikání a Inovace.

BBM spol. s r. o.
IČO 40755592
DIČ CZ40755592
Spis.zn. 386/C OR ČB
tdok9636
Kalendář
Kontakty
BBM spol. s r. o.
IČ: 40755592
DIČ: CZ40755592
ISDS: zzzqwk9
E Mail: info@bbm.cz
Facebook: BBM Písek

Centrála Písek
Kocínova 5/138
397 01 Písek
Tel. +420 382 209 111
Fax. +420 382 209 128
VoIP. +420 910 057 800

Pracoviště Praha
Ostrovského 253/3 4.patro
Praha 5 (Ženské domovy)
Tel. +420 255 700 852

Pracoviště Ostrava
Ostrava, Havl. nábřeží 38
tdok9637
tdok9638