ELI ERIC využívá služeb BBM

Evropské výzkumné centrum ELI ERIC a společnost BBM uzavřely smlouvu na zajištění služeb ekonomického systému od ledna 2023. Extreme Light Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium (ELI ERIC) provozuje v Dolních Břežanech pro vědecké účely jeden z největších pulsních laserů na světě. BBM ve spolupráci s SSČ AV ČR, DERS a ELANOR poskytuje služby pro toto výzkumné pracoviště již řadu let, když projekt vznikal pod křídly Fyzikálního ústavu AV ČR.
tdok10751
Zpět na úvodní stránku