Reference

tdok10648

Akademie věd ČR

Ekonomické moduly iFIS pro provoz všech ústavů AVČR, 2005-2006. Reimplementace centrálního EIS na decentralizovaný EIS pro většinu ústavů, 2018-2021. Instalace se mzdovým a personálním systémem EGJE a WF aplikacemi VERSO.

tdok10649

České vysoké učení technické v Praze

Ekonomické moduly iFIS pro provoz samostatných fakult a součástí školy, 1995. Reimplementace na centrální systém, 2012. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba, Platební systém ČVUT. Integrace s moduly Student, Mzdy, Věda a výzkum, GT Majetek, Parkování, Stiepndia, eObchod, MIS, AEDO a další.

tdok10650

Univerzita Karlova

Ekonomické moduly iFIS pro provoz šesti největších fakult, 1996-2000. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba, Inventarizace. Integrace s moduly Student, Mzdy, WhoIs, Spisová služba UK, VERSO.

tdok10654

Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích

Ekonomické moduly iFIS pro provoz samostatných fakult a součástí školy, 1997. Reimplementace na centrální ekonomický systém JU, 2011. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba, Platební systém JU. Dodávky HW, Oracle a systémová integrace. Integrace na moduly Student, Mzdy, ISKaM, VERSO a další.

tdok10652

Akademie Múzických umění v Praze

Ekonomické moduly iFIS pro provoz školy, 1998. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba. Integrace na moduly Student, Mzdy, ISKaM, VERSO a další. Dodávky HW a Oracle.

tdok10653

Univerzita Pardubice

Ekonomické moduly iFIS pro provoz školy, 2003. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba. Integrace se systémy VEMA, VERSO